Без имени-1.png

Polska

kemiteks logo1.png

Dyspersje

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe bez APEO, do stosowania w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w masach tynkarskich i preparatach gruntujących.

Czysto akrylowe spoiwo rekomendowanе do elastycznych, elastomerowych powłok dachowych, wypełniania szczelin.

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe, polecane głównie w zastosowaniu zapraw cementowych, powłok elastycznych.

Podstawowy surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych do drewna, spoiwo do tynków mozaikowych, lakierów, wewnętrznych i zewnętrznych farb.

Uniwersalne spoiwo styrenowo-akrylowe modyfikowane silanem do stosowania głównie w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych , gruntów, szpachlówek, tynków.

Dyspersja winylowa VeoVa do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb.

Czysto-akrylowa dyspersja do produkcji farb do drewna, farb kryjące plamy.

Uniwersalna dyspersja styrenowo - akrylowa low VOC do produkcji materiałów elewacyjnych i wewnętrznych.

Dyspersja styrenowo-akrylowa (drobnocząsteczkowa) do impregnacji gruntów głębokiej penetracji.

Standardowa styrenowo-akrylowa dyspersja z niską temperaturą tworzenia filmu, oszczędzanie koalescencji w recepturze.

Styrenowo-akrylowa dyspersja  z  temperaturą 0 C tworzenia filmu, zalecana jest do stosowania w farbach elastycznych, hydroizolacji, farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Spoiwo akrylowe wysokiej jakości  do powłok na drewno, farb fasadowych i tynków.

Dyspersja octanu winylu do produkcji klejów PVA.

Emulsja polimerowa do produkcji klejów jest bardzo twarda , ma wysoką zawartość części stałych w spoiwie PVA .

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe dla chemii budowlanej, uszczelniaczę, jest polecane głównie w zastosowaniu zapraw cementowych, powłok elastycznych.

Produkt zalecany jest do stosowania w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w masach tynkarskich, farbach  dachowych.

Spoiwo o niskiej lekości do farb zewnętrznych/wewnętrznych, farb dachowych.

Emulsja akrylowo- polimerowa do betonowych farb podłogowych, uszczelniaczy i środków gruntujących, tynków akrylowych.

Spoiwo do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb oraz farb na gipsowe powierzchnie.

Spoiwo do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb, preparatów gruntujących, szpachli.

Spoiwo akrylowe o wysokiej zawartości części stałych (ok. 60%) do farb zewnętrznych/ wewnętrznych, farb do drewna, klejów.

Spoiwo akrylowe stosowane do dekoracyjnych farb emulsyjnych i preparatów modyfikujących zaprawę cementową, farb wewnętrznych/zewnętrznych.

Spoiwo winylowo - akrylowe (VA/AC) do bezrozpuszczalnikowych farb ściennych i szpachlówek.

Spoiwo styrenowo-akrylowe do powłok drewnianych i metalowych.

Uniwersalnа, wielofunkcyjna  styrenowo-akrylowa dyspersja przeznaczona do uszczelniaczy, klejów i powłok hydroizolacyjnych.

Produkty funkcjonalne

Zagęszczacz do farb akrylowych.

Dyspergator do systemów wodnych

Odpieniacz silikonowy

chemipol-1.png

Dodatki specjalne

Środek konserwujący

Woskowa emulsja

Wodny środek przeciwpieniący do powłok i klejów  na bazie węglowodorów i niejonowych środków powierzchniowych. To jest płynny środek przeciwpieniący o szerokim zakresie zastosowania.

Wodny środek przeciwpieniący

pengkai_w3b75-76.png

Etery celulozy

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 40,000-50,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 15,000-25,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 63,000-77,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 54,000-66,000 mPa.s 

hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 300-600 mPa.s 

na bazie gipsu

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 30,000-40,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 54,000-66,000 mPa.s

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 45,000-55,000 mPa.s

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 20,000-30,000 mPa.s 

do farb

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza do farb

Lepkość: 45,000-55,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza do farb

Lepkość: 60,000-70,000 mPa.s 

fyi.png

Biel tytanowa

R-251 to wielofunkcyjna biel  tytanowa Rutile, przeznaczona do powłok, farb, tworzyw sztucznych itp.

20178311038200.png

Proszki polymerowe

Doskonały wybór do produkcji ekonomicznych klejów klasy C1 

Prozhek polimerowy do systemów ociepleń   

Elastyczny prozhek polimerowy do membran wodoodpornych 

Prozhek polimerowy do mas samopoziomujących

chemipol-1.png
kemiteks logo1.png
fyi.png
pengkai_w3b75-76.png
20178311038200.png

telefon: +48 (22) 219 86 99 

Serpa Polska sp. z o.o. 2021

Без имени-1.png