Без имени-1.png

Polska

dystrybucja dodatków chemicznych do produkcji farb i suchych mieszanek budowlanych

Тризуб.svg копия.png

Сла́ва Украї́ні!

kemiteks logo1.png

Dyspersje

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe bez APEO, do stosowania w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w masach tynkarskich i preparatach gruntujących.

Czysto akrylowe spoiwo rekomendowanе do elastycznych, elastomerowych powłok dachowych, wypełniania szczelin.

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe, polecane głównie w zastosowaniu zapraw cementowych, powłok elastycznych.

Podstawowy surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych do drewna, spoiwo do tynków mozaikowych, lakierów, wewnętrznych i zewnętrznych farb.

Uniwersalne spoiwo styrenowo-akrylowe modyfikowane silanem do stosowania głównie w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych , gruntów, szpachlówek, tynków.

Dyspersja winylowa VeoVa do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb.

Czysto-akrylowa dyspersja do produkcji farb do drewna, farb kryjące plamy.

Uniwersalna dyspersja styrenowo - akrylowa low VOC do produkcji materiałów elewacyjnych i wewnętrznych.

Dyspersja styrenowo-akrylowa (drobnocząsteczkowa) do impregnacji gruntów głębokiej penetracji.

Standardowa styrenowo-akrylowa dyspersja z niską temperaturą tworzenia filmu, oszczędzanie koalescencji w recepturze.

Styrenowo-akrylowa dyspersja  z  temperaturą 0 C tworzenia filmu, zalecana jest do stosowania w farbach elastycznych, hydroizolacji, farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Spoiwo akrylowe wysokiej jakości  do powłok na drewno, farb fasadowych i tynków.

Dyspersja octanu winylu do produkcji klejów PVA.

Emulsja polimerowa do produkcji klejów jest bardzo twarda , ma wysoką zawartość części stałych w spoiwie PVA .

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe dla chemii budowlanej, uszczelniaczę, jest polecane głównie w zastosowaniu zapraw cementowych, powłok elastycznych.

Produkt zalecany jest do stosowania w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w masach tynkarskich, farbach  dachowych.

Spoiwo o niskiej lekości do farb zewnętrznych/wewnętrznych, farb dachowych.

Emulsja akrylowo- polimerowa do betonowych farb podłogowych, uszczelniaczy i środków gruntujących, tynków akrylowych.

Spoiwo do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb oraz farb na gipsowe powierzchnie.

Spoiwo do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb, preparatów gruntujących, szpachli.

Spoiwo akrylowe o wysokiej zawartości części stałych (ok. 60%) do farb zewnętrznych/ wewnętrznych, farb do drewna, klejów.

Spoiwo akrylowe stosowane do dekoracyjnych farb emulsyjnych i preparatów modyfikujących zaprawę cementową, farb wewnętrznych/zewnętrznych.

Spoiwo winylowo - akrylowe (VA/AC) do bezrozpuszczalnikowych farb ściennych i szpachlówek.

Spoiwo styrenowo-akrylowe do powłok drewnianych i metalowych.

Uniwersalnа, wielofunkcyjna  styrenowo-akrylowa dyspersja przeznaczona do uszczelniaczy, klejów i powłok hydroizolacyjnych.

Produkty funkcjonalne

Zagęszczacz do farb akrylowych.

Dyspergator do systemów wodnych

Odpieniacz silikonowy

chemipol-1.png

Dodatki specjalne

Środek konserwujący

Woskowa emulsja

Wodny środek przeciwpieniący do powłok i klejów  na bazie węglowodorów i niejonowych środków powierzchniowych. To jest płynny środek przeciwpieniący o szerokim zakresie zastosowania.

Wodny środek przeciwpieniący

pengkai_w3b75-76.png

Etery celulozy

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 40,000-50,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 15,000-25,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 63,000-77,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 54,000-66,000 mPa.s 

hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 300-600 mPa.s 

na bazie gipsu

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 30,000-40,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 54,000-66,000 mPa.s

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 45,000-55,000 mPa.s

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Lepkość: 20,000-30,000 mPa.s 

do farb

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza do farb

Lepkość: 45,000-55,000 mPa.s 

zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza do farb

Lepkość: 60,000-70,000 mPa.s 

fyi.png

Biel tytanowa

R-251 to wielofunkcyjna biel  tytanowa Rutile, przeznaczona do powłok, farb, tworzyw sztucznych itp.

Proszki polimerowe

Без имени-1.png

Doskonały wybór do produkcji ekonomicznych klejów klasy C1

chemipol-1.png
kemiteks logo1.png
fyi.png
pengkai_w3b75-76.png

telefon: +48 (22) 219 86 99 

Serpa Polska sp. z o.o. 2021

Без имени-1.png