logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 930 R

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe dla chemii budowlanej, uszczelniaczę, jest polecane głównie w zastosowaniu zapraw cementowych, powłok elastycznych.

 


Zastosowanie


Przemysł chemiczny, farby wewnętrznych i zewnętrznych powłok.


Charakterystyka


- Bez etoksylanu alkilofenolu.
- Nie zawiera plastyfikatorów.
- Wodoodporny i bardzo elastyczny.
- Zwiększa fizykochemiczne właściwości zaprawy cementowej.
- Wysoka odporność na ścieranie.
- Filmy mają duże wydłużenie przy zerwaniu (> 1400%)
- Długoterminowa odporność


Wygląd zewnętrzny: Lekko - lepki, płynny.
Sucha pozostałość: 57%
Skala pH: 6,5 – 9,0
Lepkość: 1000 cps
Tg / MFFT: -10 °C / 1 °C
Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC
Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C
Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.
Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.


Chemiczne właściwości
Emulsja polimerowa styreno-akrylowa.


Zastosowanie
KEMILINE CE 930 R nie wymaga dodatku plastyfikatorów, ponieważ ma bardzo niskie wartości Tg i MFFT.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl