top of page
_edited.png

Kemiline CE 945

Emulsja styrenowo-akrylowa

 

Dyspersja styrenowo-akrylowa do stosowania w zaprawach cementowych, uszczelniaczach oraz klejach do płytek.

 

Cechy podstawowe

  • Tworzy przezroczysty, elastyczny oraz bardzo lepki film.

  • Nie zawiera plastyfikatorów.

  • Nadaje się do stosowania w klejach.

  • Doskonale przylega do płytek i nie tworzy pęknięć.

 

Typowe właściwości

Wygląd zewnętrzny: lepki płyn

Sucha pozostałość: 49 – 51 % (1 g, 30 min w 150 ℃)

Skala pH: 4,0 – 7,0 (w 20 ℃)

Lepkość: Max. 500 cps (s.2 / 30 rpm w 20℃)

Tg / *MFFT: -36 ℃ / -1 ℃

Opakowanie: 120 kg beczka PE / 150 kg beczka PE / 1000 kg kontener IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie

Kemiline CE 945 doskonale przylega do płytek i nie tworzy pęknięć.

---

Przepisy dotyczące przechowywania produktów

 

Termin przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, wydrukowanej na etykiecie
i wskazanej w certyfikatach analizy, pod warunkiem, że jest przechowywany w temperaturze
5-35 ° C oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu.

 

Produkt musi być utrzymywany w higienicznych warunkach z dala od zagrożeń mikrobiologicznych, chociaż w jego składzie znajdują się pewne biocydy. Dodanie dodatkowych biocydów może być wymagane w zależności od warunków występujących w danym miejscu, takich jak wysokie temperatury przechowywania, długi czas przechowywania oraz podejrzenia o zakażenie produktu podczas obsługi. Zbiorniki muszą być kontrolowane
i czyszczone od czasu do czasu, w zależności od warunków.

 

Części metalowe, które mogą ulec korozji, nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z tym produktem podczas przechowywania i użytkowania.

 

Zaleca się szczelne zamykanie zbiorników kontenerów IBC i beczek, unikając utraty wilgoci
i utrzymując przestrzeń nad powierzchnią zbiornika nasączoną parą wodną w celu wyeliminowania tworzenia się folii na górze i utrzymania produktu z dala od zagrożeń mikrobiologicznych.

 

Zaleca się wymieszanie zapakowanego materiału w IBC i beczkach przed użyciem.

 

Produkt może mieć tendencję do tworzenia grudek i łusek ze względu na swój błonotwórczy charakter. Z tego powodu przed użyciem zaleca się przecedzanie przez filtr zgrubny.

 

Z produktem należy postępować zgodnie ze zwykłymi środkami bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartami charakterystyki. Podczas stosowania produktu zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary.

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page