logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CA 801

Dyspersja styrenowo-akrylowa


 

Charakterystyka produktu


Produkt zalecany jest do stosowania głównie jako spoiwo w gruntach głęboko penetrujących i impregnatach.


Cechy podstawowe
- Doskonała penetracja i przyczepność do różnych podłoży porowatych takich jak cementowe, cementowo-wapienne
- Bardzo duża siła spajania podłoża mineralnego


Typowe właściwości


Wygląd zewnętrzny: płyn o niskiej lepkości
Sucha pozostałość: 29 – 31 % (1 g, 30 min 150 °C)
Skala pH: Max. 6,0 – 9,0 ( 20 °C)
Lepkość: 100 cps (brookfield, 1 / 60 w 20°C)
Tg / *MFFT: 8°C / 2 °C
Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC
Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C
Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.
Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.


Wielkość i kształt cząstek około 65 micron
 

Zastosowanie
Kemiline CA 801 jest przeznaczony do impregnacji drewna, przenikających lakierów, gruntowania drewna, do produkcji wysokiej jakości głęboko penetrujących preparatów i membran betonowych.


Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl