logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CP 112

Dyspersja styrenowo-akrylowa

 

Charakterystyka produktu

 

Spoiwo styrenowo-akrylowe do powłok drewnianych i metalowych.

Cechy podstawowe

 

- Jest to wolna od APEO emulsja z kopolimeru styrenowo-akrylowego, stosowana w systemach antykorozyjnych, metalowych, a także w lakierach do drewna.

- Zawiera bardzo wysoki połysk w systemie pigmentowym.

- Wykazuje bardzo dobrą przyczepność na podłożach metalowych.

- Może być łączona z uretanami i alkidami w celu zwiększenia odporności na ścieranie.

 

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: Lepki płyn 

Sucha pozostałość: 41 – 43% (1 g, 30 min w 150°C)

Skala pH: 7,0 – 8,0 (w 20 °C)

Lepkość: Max. 2100 cps (B. Field, 3 / 100 w 20 °C ) 

Tg / *MFFT: 27°C / 26 °C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

 

Zastosowanie

KEMILINE CP 112 nadaje się do wysokopołyskowych powłok metalowych i drewnianych.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl