top of page
_edited.png

SerpaSan S 55

Środek hydrofobowy do farb

Charakterystyka produktu
jest bezrozpuszczalnikową wodną emulsją silikonową zawierającą polisiloksan

Cechy podstawowe
• zapewnia doskonałą hydrofobowość i powoduje «efekt perlenia» («beading effect»)
• zapewnia wysoką wodoodporność.
• zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej.
• znacznie poprawia odporność na czyniki atmosferyczne i gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni


SerpaSan S 55 jest głównie stosowany jako:
• Dodatek hydrofobowy do wodnych materiałów powłokowych stosowanych na obiektach budowlanych.
• Środek impregnujący o właściwościach hydrofobowych do produkcji materiałów izolacyjnych;
• Hydrofobowy primer do podłoży mineralnych.
SerpaSan S 55 nadaje się szczególnie do:
• Farb: silikonowych, akrylowych, dyspersyjno-krzemianowych oraz farb do wnętrz.
• Tynków: silikonowych, akrylowych, dyspersyjno-krzemianowych
• Mas wzmacniającyh i wypełniających • Hydrofobowych primerów fasadowych
• Materiałów izolacyjnych


Typowe właściwości
Wygląd zewnętrzny: Jednorodna ciecz o barwie mlecznobiałej
Sucha pozostałość ~ 55
Skala pH: 6,0-8,0
Lepkość (23°C) (mPa.s) 150-250
Gęstość (23ºC) (g/ml) ~ 1,00
Opakowanie: 30/60/12/220 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC


Termin przydatności do spożycia:
Termin przydatności wynosi do 9 miesięcy od daty produkcji


Warunki przechowywania:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze 5-35°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozu.

 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page