logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 818

Dyspersja styrenowo-akrylowa

Charakterystyka produktu

Spoiwo o niskiej lekości do farb zewnętrznych/wewnętrznych, farb dachowych.

 Cechy podstawowe
- Nie zawiera plastyfikatorów.
- Niska absorpcja wody i doskonałe warunki atmosferyczne.
- Zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, wysoki połysk i stabilność koloru.

 
Typowe właściwości

Wygląd zewnętrzny: płyn  o niskiej lepkości  
Sucha pozostałość: 49 – 51% (1 g, 30 min w 150°C) 
Skala pH: 4,0 – 7,0(w 20 °C) 
Lepkość: Max. 1000 cps (B. Field, 5 / 20 w 20 °C )Tg / *MFFT: 26°C / 22 °C 
Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC  
Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C 
Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze. 
Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.     


Zastosowanie

Wykorzystanie KEMILINE CE 818 w składzie farby zależy od ilości pigmentu i wypełniacza. Zalecana dawka wynosi ok. 10-15% na wnętrz i ok. 20-30% do  zewnątrz . 

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl