top of page
_edited.png

Kemiline CE 818

Dyspersja styrenowo-akrylowa

Charakterystyka produktu

Spoiwo o niskiej lekości do farb zewnętrznych/wewnętrznych, farb dachowych.

 Cechy podstawowe
- Nie zawiera plastyfikatorów.
- Niska absorpcja wody i doskonałe warunki atmosferyczne.
- Zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, wysoki połysk i stabilność koloru.

 
Typowe właściwości

Wygląd zewnętrzny: płyn  o niskiej lepkości  
Sucha pozostałość: 49 – 51% (1 g, 30 min w 150°C) 
Skala pH: 4,0 – 7,0(w 20 °C) 
Lepkość: Max. 1000 cps (B. Field, 5 / 20 w 20 °C )Tg / *MFFT: 26°C / 22 °C 
Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC  
Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C 
Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze. 
Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.     


Zastosowanie

Wykorzystanie Kemiline CE 818 w składzie farby zależy od ilości pigmentu i wypełniacza. Zalecana dawka wynosi ok. 10-15% na wnętrz i ok. 20-30% do  zewnątrz. 


 

---

Przepisy dotyczące przechowywania produktów

 

Termin przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, wydrukowanej na etykiecie
i wskazanej w certyfikatach analizy, pod warunkiem, że jest przechowywany w temperaturze
5-35 ° C oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu.

 

Produkt musi być utrzymywany w higienicznych warunkach z dala od zagrożeń mikrobiologicznych, chociaż w jego składzie znajdują się pewne biocydy. Dodanie dodatkowych biocydów może być wymagane w zależności od warunków występujących w danym miejscu, takich jak wysokie temperatury przechowywania, długi czas przechowywania oraz podejrzenia o zakażenie produktu podczas obsługi. Zbiorniki muszą być kontrolowane
i czyszczone od czasu do czasu, w zależności od warunków.

 

Części metalowe, które mogą ulec korozji, nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z tym produktem podczas przechowywania i użytkowania.

 

Zaleca się szczelne zamykanie zbiorników kontenerów IBC i beczek, unikając utraty wilgoci
i utrzymując przestrzeń nad powierzchnią zbiornika nasączoną parą wodną w celu wyeliminowania tworzenia się folii na górze i utrzymania produktu z dala od zagrożeń mikrobiologicznych.

 

Zaleca się wymieszanie zapakowanego materiału w IBC i beczkach przed użyciem.

 

Produkt może mieć tendencję do tworzenia grudek i łusek ze względu na swój błonotwórczy charakter. Z tego powodu przed użyciem zaleca się przecedzanie przez filtr zgrubny.

 

Z produktem należy postępować zgodnie ze zwykłymi środkami bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartami charakterystyki. Podczas stosowania produktu zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary.

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page