logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Pigmrama

Seria Pigmarama AD i PI do barwienia farb i powłok architektonicznych i przemysłowych
Seria past Pigmarama to wysoce pigmentowana wodna dyspersja na bazie wody, stabilizowana przez zoptymalizowaną mieszankę środków powierzchniowo czynnych.


Wśród cennych właściwości, jakie zawieraja w sobie pasty wymienimy to, że
- Wykazuję dobrą kompatybilność w środkach do aplikacji opartych na wodnych emulsjach polimerowych
- Mieszają się ze sobą we wszystkich proporcjach
- Wprowadzenie past odbywa się poprzez proste mieszanie
- Mogą być łatwo stosowane w systemach barwienia poprzez dostosowanie wymaganych parametrów
- Pokazuja wysoka wytrzymałość kolorów i  doskonały połysk
- Łatwo formułują nasycone odcieni kolorów
- Zawierają bardzo dobrą odporność na proces sedymentacji i niskie spieniania 

Краска Горшки и Color Wheel

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl