top of page
_edited.png

Kemiline SS 444

Emulsja styrenowo-akrylowa

 

Dyspersja styrenowo-akrylowa do produkcji samoprzylepnych powłok, ciśnieniowe wrażliwych opakowań, klejów i wszystkich rodzajów taśm.

 

Cechy podstawowe

  • Tworzy elastyczny, przezroczysty i doskonale lepki film.

  • Zapewnia bardzo dobrą początkową przyczepność i spójność.

  • Może być stosowana we wszystkich typach standardowych i nowoczesnych maszyn.

 

Typowe właściwości

Wygląd zewnętrzny: płyn o niskiej lepkości

Sucha pozostałość: 59 – 61 % (1 g, 30 min w 150 ℃)

Skala pH: 3,0 – 6,0 (w 20 ℃)

Lepkość: Max. 5000 cps (B. Field, S.4/ 100 rpm )

*Tg / *MFFT: -46 ℃ / -10 ℃

Opakowanie: 120 kg beczka PE / 1000 kg kontener IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

 

Zastosowanie

Dyspersja Kemiline SS 444 może być stosowana na powierzchnie metalowe, papierowe, PCV, polipropylenowe i polietylenowe. Tworzy bardzo dobrą równowagę pomiędzy wytrzymałością na odrywanie i ścinanie poprzez nakładanie na powierzchnie w ilości od 10 do 15 gr/m2, zapewnia bardzo dobrą przyczepność wstępną i spójność przy małych ilościach.

---

Przepisy dotyczące przechowywania produktów

 

Termin przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, wydrukowanej na etykiecie
i wskazanej w certyfikatach analizy, pod warunkiem, że jest przechowywany w temperaturze
5-35 ° C oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego i mrozu.

 

Produkt musi być utrzymywany w higienicznych warunkach z dala od zagrożeń mikrobiologicznych, chociaż w jego składzie znajdują się pewne biocydy. Dodanie dodatkowych biocydów może być wymagane w zależności od warunków występujących w danym miejscu, takich jak wysokie temperatury przechowywania, długi czas przechowywania oraz podejrzenia o zakażenie produktu podczas obsługi. Zbiorniki muszą być kontrolowane
i czyszczone od czasu do czasu, w zależności od warunków.

 

Części metalowe, które mogą ulec korozji, nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z tym produktem podczas przechowywania i użytkowania.

 

Zaleca się szczelne zamykanie zbiorników kontenerów IBC i beczek, unikając utraty wilgoci
i utrzymując przestrzeń nad powierzchnią zbiornika nasączoną parą wodną w celu wyeliminowania tworzenia się folii na górze i utrzymania produktu z dala od zagrożeń mikrobiologicznych.

 

Zaleca się wymieszanie zapakowanego materiału w IBC i beczkach przed użyciem.

 

Produkt może mieć tendencję do tworzenia grudek i łusek ze względu na swój błonotwórczy charakter. Z tego powodu przed użyciem zaleca się przecedzanie przez filtr zgrubny.

 

Z produktem należy postępować zgodnie ze zwykłymi środkami bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartami charakterystyki. Podczas stosowania produktu zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary.

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page