logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Pigmatint

Przedstawiamy serię past Pigmatint, która przeznaczona do barwienia w zakładzie produkcyjnym.
Pigmatint w stanie w znacznym stopniu zaspokoić wyższe wymagania klientów:


- Gama kolorystyczna jest bardzo szeroka. 
- Pasty pigmentowe Kemiteks Kimya dostępne są w różnych stopniach odporności na światło oraz na warunki atmosferyczne. 
- Kolory są powtarzalne i dokładnie spełniają oczekiwania klientów.

Краска Swatches

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl