top of page
_edited.png

Chemipol P 60

Emulsją na bazie wody z wysoko rafinowanych wosków anionowo-niejonowych kompatybilny ze zwykłymi składnikami preparatów powlekających.

Zalety produktu
Znajduje zastosowanie w farbach i powłokach.
- Poprawia wodoodporność suchej folii.
- Zwiększa czas otwarcia filmu.
- Zapewnia przepuszczalność powietrza przez podłoże.


Charakterystyka
- Wygląd zewnętrzny: biały lepki płyn
- Zapach: charakterystyczny
- Skała ph: 7.0 – 9.0
- Gęstość: 0.98 – 1.02 g/cm3
- Zawartość substancji stałych: Około 60%
- Temperatura topnienia: Około 50ºC
- Rozpuszczalność: Dyspergujący w wodzie

Efektywność

Chemipol P 60 poprawia właściwości hydrofobowe powłok architektonicznych o wysokiej zawartości PVC i wydłuża czas otwarcia folii, unikając typowych problemów wynikających z zbyt szybkiego schnięcia farby PCV.

Zastosowanie i dawkowanie
Chemipol P 60 został opracowany specjalnie w celu polepszenia tworzenia filmu z wysokimi PVC powłok.
Jako ogólną wskazówkę, typowa dawka stosowania mieści się w zakresie od 1% do 2% w stosunku do zawartości substancji stałych całkowitej formuły. Optymalną dawkę należy oceniać za pomocą specjalnych testów.

Instrukcja obsługi

Chemipol P 60 jest kompatybilny z najczęściej stosowanymi komponentami architektonicznymi na bazie wody powłok emulsyjnych. Należy dodać go na końcu procesu produkcji w taki sposób, aby zapewnić jego prawidłową dystrybucję w całym systemie.
Ogólna informacja pod względem przechowywania , biezpieczeństwa, transportu:
Opakowanie beczka 24 kg, beczka 200, kg IBC 900 kg
Termin przydatności Najlepsze wykorzystanie przed upływem , 12 miesięcy od daty produkcji


Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu przy temperaturze od 4 ° C do 40 °C od mrozu, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, w oryginalnym pojemniku dobrze zapieczętowanym. Jest to emulsja wrażliwa na temperaturę. Jeśli zalecana temperatura przechowywania nie jest spełniona, produkt musi zostać sprawdzony i ewentualnie ponownie zemulgowane w temperaturze pokojowej.

Transport i etykietowanie
Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny produkt do transportu.
Obsługa:
Trzeba zachować ostrożność, w tym odzież ochronną, kombinezon, rękawice, okulary ochronne i środki ochrony twarzy.

 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page