top of page
_edited.png

Biopol JM 15 

Środek konserwujący do produktów hydraulicznych

Charakterystyka
Biopol JM 15 to  jest biocydem o szerokim spektrum działania, oparty na wodnej kombinacji CMIT/MIT i formali N i O.
Jest odpowiedni do ochrony szerokiej gamy produktów wodnych.

Zastosowanie i dawkowanie
Biopol JM 15 to doskonały środek konserwujący do farb dyspersyjnych, tynków, klejów i uszczelniaczy.
Optymalną dawkę Biopol JM 15 jako środka konserwującego należy określić za pomocą testów w laboratoriach, ale możemy zalecić dawkę w zakresie 0,05-0,30% w zależności od zastosowania.

Typowe właściwości
Wygląd zewnętrzny: przejrzysty,  prawie bezbarwny lub lekko żółty
Zapach: charakterystyczny                                                                                                                                   
S
kala pH: 2 – 5                                                                       
Gęstość: 1.05  ± 0.01                                                                                         
Rozpuszczalność: сałkowicie rozpuszczalny w wodzie            
Zalecenia dotyczące użytkowania

Biopol JM 15 jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i zwykłych polarnych rozpuszczalnikach. Jest stabilny przy pH od 3 do 9 i przy temperaturze do 60 ° C.

Efektywność
Biopol JM 15 pokazał swoją efektywność przeciw następnym  mikroorganizmom :
 
Bacteria: Fundus and yeasts
Bacilus subtilis: Candida albicans
Escherichia coli: Aspergillus niger
Pseudomonas aeruginosa: Saccharomices cerevisae
 
Biopol JM 15 nie klasyfikują jako niebiezpieczny produkt dla transportu , lecz to metkuje się jak drażliwy Xi.

Należy przechowywać od mrozu, nagrzewania, przed promieniowaniem ultrafioletowym .
Termin przydatności 1 rok.
Dostępne opakowywanie składa 60 i 1000 Kg.


 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page