logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Biopol JM 15 

Środek konserwujący do produktów hydraulicznych

Charakterystyka

BIOPOL JM 15 to  jest biocydem o szerokim spektrum działania, oparty na wodnej kombinacji CMIT / MIT i formali N i O.

Jest odpowiedni do ochrony szerokiej gamy produktów wodnych.

Zastosowanie i dawkowanie

BIOPOL JM 15 to doskonały środek konserwujący do farb dyspersyjnych, tynków, klejów i uszczelniaczy.

Optymalną dawkę BIOPOL JM 15 jako środka konserwującego należy określić za pomocą testów w laboratoriach, ale możemy zalecić dawkę w zakresie 0,05-0,30% w zależności od zastosowania.

Typowe właściwości

Wygląd zewnętrzny: przejrzysty,  prawie bezbarwny lub lekko żółty

Zapach: charakterystyczny                                                                                                                                    Skala pH: 2 – 5                                                                       

Gęstość: 1.05  ± 0.01                                                                                         

Rozpuszczalność: сałkowicie rozpuszczalny w wodzie            

                           

Zalecenia dotyczące użytkowania

BIOPOL JM 15 jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i zwykłych polarnych rozpuszczalnikach. Jest stabilny przy pH od 3 do 9 i przy temperaturze do 60 ° C.

Efektywność

BIOPOL JM 15 pokazał swoją efektywność przeciw następnym  mikroorganizmom :

 

Bacteria: Fundus and yeasts

Bacilus subtilis: Candida albicans

Escherichia coli: Aspergillus niger

Pseudomonas aeruginosa: Saccharomices cerevisae

 

BIOPOL JM 15 nie klasyfikują jako niebiezpieczny produkt dla transportu , lecz to metkuje się jak drażliwy Xi.

Należy przechowywać od mrozu, nagrzewania, przed promieniowaniem ultrafioletowym .

Termin przydatności 1 rok.
Dostępne opakowywanie składa 60 i 1000 Kg.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl