top of page
_edited.png

Densipol WO 2402
 
Wodny środek przeciwpieniący do powłok i klejów na bazie węglowodorów i niejonowych środków powierzchniowych. To jest płynny środek przeciwpieniący o szerokim zakresie zastosowania.

DENSIPOL WO 2402 jest skuteczny podczas produkcji i podczas użytkowania produktów, którzy zawierają emulsje polimerowe. Jest wolny od silikonów.

Zastosowanie i dawkowanie
Densipol WO 2402 ma doskonałą wydajność podczas używania w produktach opartych na różne rodzaje emulsji jako styrenowo akrylowy , alkidowy, styren-butadien, polioctan winylu.
Standardowa zalecana dawka stosowania DENSIPOL WO 2402 w powłokach emulsyjnych jest między 0,2% a 0,6% całkowitej masy.


Charakterystyka
- Wygląd zewnętrzny: nieprzezroczysty beżowy płyn
- Zapach: charakterystyczny
- Lepkość: 500-1500 (sp 2/50)
- Gęstość: 0,87 g/cm3
- Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie

Zalecenia dotyczące użytkowania

Densipol WO 2402 może być dodany na początku produkcji po to, żeby zapewniać prawidłową dyspersję, lecz to polecane jako dopełnienia w dwóchkrokach. Jedno dopełnienie na początku ( blisko 2\3) i drugie dopełnienie przed emulsją (blisko 1\3).

Efektywność
Densipol WO 2402 ma wysoką efektywność stosowania typowych spoiw w powłokach emulsyjnych i klejach. Badanie wykazują istotne zmniejszenie tworzenia piany w porównaniu z pianą utworzoną z nieobrobioną emulsją.
Densipol WO 2402 został opracowany specjalnie dla produktów o wysokiej zawartości PVC (zawartość substancji stałych we wzorze).

D
ensipol WO 2402 nie jest zaklasyfikowany, jako niebezpieczny produkt dla transportu i nie metkuje się. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału.
Należy przechowywać od mrozu, w temperaturze pokojowej.


Termin przydatności: 1 rok.
Przed użyciem należy wymieszać produkt. 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page