logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 702

Emulsja akrylowo - polimerowa

 


Charakterystyka produktu
Czysto akrylowe spoiwo rekomendowanе do elastycznych, elastomerowych powłok dachowych, wypełniania szczelin.


Cechy podstawowe
- Nie zawiera plastyfikatorów.
- Nie zawiera etoksylanu alkilofenolu.
- Filmy mają duże wydłużenie przy zerwaniu (> 1400%).
- Długoterminowa odporność .

- Wyjątkowa wytrzymałość zewnętrzna na dachu i ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym 


Typowe właściwości


Wygląd zewnętrzny: płyn o niskiej lepkości
Sucha pozostałość: 54 – 56% (1 g, 30 min w 150°C)
Skala pH: 2,0 – 6,0 (w 20 °C)
Lepkość: Max. 1000 cps (B. Field, 3 / 60 w 20 °C )
Tg / *MFFT: -21C / - 1 °C
Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC
Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C
Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.
Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie
KEMILINE CE 702 nie wymaga dodatku plastyfikatorów, ponieważ ma bardzo niską wartość Tg. W
przypadku preparatów Kemiline TA 332 może być wykorzystany jako zagęstnik.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl