logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Pigmacolor Antifoaming agent S-35

 


PIGMACOLOR ANTIFOAM S35 jest płynnym produktem przeciwpieniącym, który zawiera oleje
silikonowe i specjalne środki powierzchniowo czynne.


Zastosowanie:
Znajduje zastosowanie w farbach oraz przemyśle włókienniczym.
PIGMACOLOR ANTIFOAM S35 jest efektywny nawet przy niewielkiej ilości dodatku do formułacji. Jest
doskonale wykorzystany do kontroli spienienia w substancjach pomocniczych i procesach w przemyśle włókienniczym.


- Stanowi kontrolowany proces w wielu różnych procesach, w tym:
- Produkcja chemiczna i formułowanie.
- Przemyśl włókienniczy.
- Znajduje zastosowanie do powłok.


Chemiczne właściwości


Stanowi miksturę olejów silikonowych i specjalnych środków powierzchniowo czynnych.
Charakterystyka:
- Wygląd zewnętrzny: płyn
- Kolor: biały
- Lepkość: 1000-2000 (B. Field, RV 20 °C )
- Gęstość: 0,87 g/cm3
- Opakowanie: 60 kg beczek PE

Bezpieczeństwo


Bez szczególnych środków ostrożności.


Przechowywanie
Należy chronić przed mrozem. Jeśli był zamrożony, trzeba wymieszać przed użyciem. Produkt jest stabilny w ciągu
roku w odpowiednich warunkach.


Zastosowanie


PIGMACOLOR ANTIFOAM AGENT S35 wykazuje bardzo niską pianę w warunkach szybkiego mieszania z dodatkiem
0,2-0,5% środka przeciwpieniącego. Może być stosowany w szerokim zakresie o znaczeniu krytycznym pH (4-11).
Produkt należy wymieszać przed użyciem.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl