logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 906

Dyspersja styrenowo-akrylowa

 

Charakterystyka produktu

Uniwersalnа, wielofunkcyjna  styrenowo-akrylowa dyspersja przeznaczona do uszczelniaczy, klejów i powłok hydroizolacyjnych.

 Cechy podstawowe

- Jest bardzo elastyczna i zawiera duże rozciągnięcie przy zerwaniu.

- Wykazuje doskonałe wyniki w produkcji uszczelniaczy

- Nie zawiera etoksylanu alkilofenolu.

- Nie zawiera plastyfikatorów.

- Wykazuje długoterminową odporność

 

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: Lekko – lepki płyn    

Sucha pozostałość: 49 – 51  %  (1 g, 30 min at 150 oC)

Skala pH: 6,0 – 9,0  (w 20 °C)

Lepkość: 5000  - 15 000 cps 

Tg / *MFFT: - 5 °C /  - 1 °C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności

 

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl