logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CV 101

Dyspersja winylowa VeoVa do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb.

 


Charakterystyka produktu


Uniwersalne spoiwo do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych farb.


Cechy podstawowe


- Zapewnia zdolność połysku.
- Tworzy folie bez pęknięć po wysuszeniu powyżej 11 °C.
- Doskonała reologia.
- Odporna na alkalia oraz wodorozcieńczalne środki, promieniowanie ultrafioletowe .
- Zapewnia dobre szorowanie i wiązanie pigmentów.
- Nie zawiera etoksylanu alkilofenolu.


Typowe właściwości


Wygląd zewnętrzny: Lepki płyn
Sucha pozostałość: 54 – 56% (1 g, 30 min w 150°C)
Skala pH: 3,0 – 6,0 (w 20 °C)
Lepkość: 2000 – 6000 cps (B. Field, 3 / 60 w 20 °C )
Tg / *MFFT: 25°C / 11 °C
Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC
Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C
Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.
Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie


Użycie Kemiline CV 101 w strukturze farby zależy od ilości pigmentu i wypełniacza. Zalecana dawka wynosi ok. 10-20% na wnętrz i do zewnątrz. Temperatura tworzenia filmu (MFFT) może być skorygowana przez dodanie środków koalescencyjnych.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl