logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 602

Spoiwo winylowo - akrylowe (VA/AC) do bezrozpuszczalnikowych farb ściennych i szpachlówek.

 Cechy podstawowe

- Dyspersja jest stworzona specjalnie dla niskoemisyjnych - bezrozpuszczalnikowych farb ściennych.

- Ma doskonałą odporność na szorowanie i wodę.

- Doskonała w farbach bezrozpuszczalnikowych od średnich do wysokich zakresów PCV.

 

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: Lepki biały płyn

Sucha pozostałość: 52 – 54% (1 g, 60 min w 105°C)

Skala pH: 3,0 – 7,0 (w 20 °C)

Lepkość: Max. 10 000 cps (B. Field, 3 / 60 w 20 °C ) 

Tg / *MFFT: 17C / 10 °C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

 

 Zastosowanie

 

Użycie KEMILINE CM 602  w strukturze farby zależy od ilości pigmentu i wypełniacza.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl