top of page
_edited.png

Sika Control AER 200P

Domieszka napowietrzająca do betonów

Sika Control AER-200 P został zaprojektowany i opracowany w celu planowego wprowadzania powietrza do mieszanki betonowej w postaci równej wielkości i równomiernie rozmieszczonych mikro-pęcherzyków powietrza.


Cechy podstawowe
Tworzenie pęcherzyków powietrza przez SikaControl® AER-200 P bazuje na reakcji chemicznej (aktywny środek napowietrzający).


Stosowanie Sika Control AER-200 P umożliwia osiągnięcie następujących korzyści:
• Zwiększenie mrozoodporności i trwałości betonu
• Poprawę stabilności pęcherzyków powietrza w betonie
• Zmiany kruszywa lub innych istotnych czynników będą miały ograniczony wpływ na ogólny rozkład pęcherzyków powietrza System napowietrzenia o zmniejszonym wpływie na czas i energię mieszania
• Nadaje się do wszystkich typów cementów


SikaControl AER-200 P znacząco poprawia mrozoodporność a co za tym idzie trwałość betonu. Zalecane jest stosowanie domieszki napowietrzającej do betonów stosowanych do takich aplikacji jak:
• Tamy, zbiorniki
• Pasy startowe i miejsca postojowe na lotniskach
• Drogi, chodniki, ścieżki, podjazdy
• Płyty i ściany
• Większość elementów z betonu konstrukcyjnego


Typowe właściwości
Baza chemiczna: Mieszanka węglanu wapnia i proszku stopowego
Wygląd zewnętrzny: Srebrno-szary proszek
Gęstość: ~ 1200 kg/m³
Zawartość jonów chlorkowych: < 0.10%
Równoważnik tlenku sodu: < 1,00%
Opakowanie: Worek 18 kg, 972 kg/pal.
Termin przydatności do spożycia: Termin przydatności produktu wynosi 18 miesięcy od daty produkcji
Warunki przechowywania: Składowanie w nieuszkodzonych, nieotwieranych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturach od +5°C do +45°C w suchych warunkach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i zanieczyszczeniami.


• Szybki przyrost wczesnej wytrzymałości
• Zmniejszenie skurczu i pełzania
• Skrócenie czasu mieszania dzięki szybkiej adsorpcji
• Długotrwała stabilność wynikająca z długiego czasu utrzymywania konsystencji
• Niewielki wpływ na hydratację, a tym samym ograniczenie zużycia aktywatorów/przyspieszaczy
• Skuteczność w szerokim zakresie pH
• Kompatybilność z innymi dodatkami np. kwasem cytrynowym
• Nie zawiera formaldehydu i amoniaku

- Dozowanie: 0,4 - 1,5 % masy cementu

 

Zalecana dawka
0,4 - 1,5 % w stosunku do masy cementu.


Kompatybilność

Sika Control AER-200 P może być stosowany w połączeniu z innymi produktami Sika. Kombinacja z innymi domieszkami może mieć wpływ na ilość porów powietrza w betonie. Uwaga: Zawsze należy wykonać zaroby próbne dla kombinacji domieszek oraz skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.
Dozowanie: Sika Control AER-200 P dodawany jest podczas dozowania składników mieszanki betonowej. W zależności od operacji dodawany jest w rozpuszczalnych woreczkach lub poprzez dyspenser w mieszalniku. Sika Control AER200 P można także dodawać do kruszywa drobnego i grubego. Czas pomiędzy dodaniem Sika Control AER-200 P do zwilżonego kruszywa a dodaniem cementu i wody zarobowej nie powinien przekraczać 30 sekund. Kontrola współczynnika w/c i konsystencji pozostaje w gestii producenta mieszanki betonowej


Ograniczenia

W przypadku stosowania Sika Control AER-200 P należy odpowiednio zaprojektować skład mieszanki betonowej z uwzględnieniem lokalnych, przebadanych surowców.

Podstawa danych dotyczących produktu

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ograniczenia lokalne

Należy pamiętać, że w wyniku specyficznych przepisów lokalnych deklarowane dane i zalecane zastosowania tego produktu mogą się różnić w poszczególnych krajach. W celu uzyskania dokładnych danych i zastosowań produktu należy zapoznać się z lokalną Kartą Produktu.

Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i zastosowania produktów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na żądanie.

Dopuszczenia i certyfikaty

Spełnia wymagania normy EN 934 - 2, tabela 5

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page