logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 704

Emulsja akrylowo - polimerowa

 

Charakterystyka produktu

 

Spoiwo akrylowe stosowane do dekoracyjnych farb emulsyjnych i preparatów modyfikujących zaprawę cementową, farb wewnętrznych/zewnętrznych.

Cechy podstawowe

- Tworzy elastyczną i błyszczącą powłokę.

- Poprawia właściwości fizykochemiczne zaprawy cementowej.

- Zapewnia wysoką odporność na ścieranie, rozciąganie i uderzenia.

- Nie zawiera etoksylanu alkilofenolu.

 

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: płyn  o niskiej lepkości    

Sucha pozostałość: 49– 51 % (1 g, 30 min w 150°C)

Skala pH: 7,0 – 8,0 (w 20 °C)

Lepkość: Max 1000 cps (B. Field, 3 / 60 w 20 °C )

Tg / *MFFT: +8°C / +6 °C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

 

Zastosowanie

Farby na bazie  KEMILINE CE 704 są bardzo łatwe w nakładaniu na ściany i pęknięcia. Bardzo dobrze przylegają do wszystkich powierzchni i zachowują elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl