top of page
_edited.png

Kemiline TA 332
Zagęszczacz do farb akrylowych.
 

Zastosowanie i dawkowanie

Znajduje zastosowanie w farbach i powłokach.

Charakterystyka
- Zapewnia spienianie bez dodatków.
- Niezwykle rozpuszczalny i łatwy do zmieszania z innymi chemicznymi środkami.
- Zapewnia wysoką lepkość końcowej pasty.


- Wygląd zewnętrzny: słaba lepka, biała ciecz.
- Sucha pozostałość: 27 – 29% (1 g, 30 min w 150°C)
- Skala pH: 2,0 – 4,0 (w 20 °C)
- Lepkość: 15 – 45 cps (B. Field, 1 / 100 w 20 °C )
- Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC
- Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C
- Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.
- Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie

Zalecana ilość stanowi max. 70 g / kg (% 7) całkowitej masy.


 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page