logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline SS 333

Dyspersja styrenowo-akrylowa           

 

 

Dyspersja styrenowo - akrylowa dla klejów  o stałej lepkości i  klejów do wypełnionych powłok

Cechy podstawowe

- Dyspersja tworzy elastyczną, czystą i doskonałą lepką powłokę.

- Zapewnia bardzo dobrą początkową przyczepność i elastyczność.

- Pracuje we wszystkich typach konwencjonalnych i nowoczesnych maszyn do pokrywania powierzchni z dużą prędkością.

 

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: płyn  o niskiej lepkości

Sucha pozostałość: 59 – 61 % (1 g, 30 min w 150°C)

Skala pH: 3,0 – 6,0 (w 20 °C)

Lepkość: Max 600 (B. Field, S.2 / 100 rpm) 

Tg / *MFFT: - 30°C /  0°C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności

 

Zastosowanie

Dyspersja Kemiline SS 333 może być stosowana na powierzchnie metalowe, papierowe, PCV, polipropylenowe i polietylenowe. Tworzy bardzo dobrą równowagę pomiędzy wytrzymałością na odrywanie i ścinanie poprzez nakładanie na powierzchnie w ilości od 10 do 15 gr/m2, zapewnia bardzo dobrą przyczepność wstępną i spójność przy małych ilościach.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl