logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CV 100

Dyspersja winylowa VeoVa

 

 

Charakterystyka produktu

 

Spoiwo do produkcji zewnętrznych, wewnętrznych, teksturowanych farb, preparatów gruntujących, szpachli.

Cechy podstawowe

- Po wyschnięciu tworzy folie bez pęknięć.

- Filmy są czyste i elastyczne.

- Zawiera cząsteczki drobne.

- Pokazuje bardzo dobrą odporność na alkalia, wilgoć i promieniowanie UV.

- Zapewnia doskonałe szorowanie i wiązanie pigmentów.

- Nie zawiera etoksylanu alkilofenolu.

 

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: Lepki płyn 

Sucha pozostałość: 49 – 51% (1 g, 60 min w 105°C)

Skala pH: 4,0 – 6,0 (w 20 °C)

Lepkość: 2000 – 15 000 cps (B. Field, 5 / 20 w 20 °C )

Tg / *MFFT: 3°C / 3°C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności

Zastosowanie

 

Użycie KEMILINE CV 100 w strukturze farby zależy od ilości pigmentu i wypełniacza. Zalecana dawka wynosi ok. 10-20% na wnętrz i do zewnątrz. Temperatura tworzenia filmu (MFFT) może być skorygowana przez dodanie środków koalescencyjnych.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl