logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 756

Dyspersja styrenowo-akrylowa

 


Charakterystyka produktu


Uniwersalna styrenowo-akrylowa dyspersja bez APEO. Produkt zalecany jest do stosowania głównie w farbach elastycznych, hydroizolacji, w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych.


Cechy podstawowe


- Bez etoksylanu alkilofenolu
- Bardzo skuteczna dyspersja do wodoodpornych i elastycznych powłok.
- Zwiększa fizykochemiczne właściwości zaprawy cementowej.
- Zapewnia wysoką odporność farb.


Typowe właściwości


Wygląd zewnętrzny: płyn o niskiej lepkości
Sucha pozostałość: 49 – 51% (1 g, 30 min w 150°C)
Skala pH: 6,0 – 9,0 (w 20 °C)
Lepkość: 5000 – 15 000 cps (B. Field, 5 / 20 w 20 °C )
Tg / *MFFT: -6°C / < 0°C
Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC
Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C
Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.
Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie


Kemiline CE 756 nie zawiera ani plastyfikatora, ani koalescencji. Kemiline TA 332 jest zalecany jako zagęstnik w farbach i preparatach powłokowych.


Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl