top of page
_edited.png

Fungipol 351 

 

Środek biobójczy na bazie wody

 

Fungipol 351 to jest środek biobojczy do zwalczania mikroorganizmów na powierzchni elewacji. Jest preparatem o szerokim spektrum działania opartym na formulacji:

- Оktylo-izotiazol-on

- Karbendazym

- Durion

Wykazuję skuteczną ochronę elewacji przed rozwojem alg i grzybów.

Zalety

  • Szerokie spektrum działania.

  • Do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,

  • Silna ochrona przed glonami.

 

Parametry

Wygląd Lepki płyn o barwie jasnobrązowej

Zapach Charakterystyczny

pH (10%) 7-8

Sucha pozostałość (105℃) 36-38%

 

Efektywność

Fungipol 351 wykazuje skuteczność przeciw następnym  mikroorganizmom:

Grzyby, Drożdżaki, Algi, Alternaria alternata, Candida albicans, Ankistrodesmus falcatus, Aspergillus niger, Rhodotorula rubra, Chlorella pyrenoidosa, Aspergillus versicolor, Saccharomyces cerevisiae, Coccomyxa elongata, Aureobasidium pullulans, Scenedesmus obliquus, Cladosporium cladosporoides, Phormidium spp., Penicillium funiculosum, Penicillium purpurogenum

Zastosowanie i dawkowanie

Fungipol 351 jest doskonałym środkiem do ochrony powierzchni farb dyspersyjnych, tynków, klejów, uszczelniaczy i innych.

Zalecana dawka – od 0,3 do 2,0%. Poziomy stosowania zależą od właściwości produktu, do którego jest dodawany oraz od warunków środowiskowych, na które jest narażony.

Optymalne stężenie powinno być ocenione za pomocą mikrobiologicznych testów dla konkretnych aplikacji.

Fungipol 351 jest stabilny do pH 11 i temperatury do 200℃. Zaleca się jego dodanie po etapie mieszania, aby zapewnić jego prawidłowe rozprowadzenie w całym systemie.

Termin przydatności: 18 miesięcy.

Przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed mrozem, przegrzewaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w oryginalnym  szczelnie zamkniętym opakowaniu.

 

Opakowanie:   Kanister 25 kg netto

                          Beczka 200 kg netto

                          IBC 1000 kg netto.

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page