logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 828

Dyspersja styrenowo-akrylowa

 

Charakterystyka produktu

 

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe bez  APEO. Produkt zalecany jest do stosowania w farbach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w masach tynkarskich, farb dachowych.

Cechy podstawowe

- Nie zawiera plastyfikatorów.

- Zapewnia wysoką fotochemiczną stabilność filmu.

- Niska absorpcja wody i doskonałe warunki atmosferyczne.

- Zapewnia doskonałą odporność , dobrą zdolność krycia, wysoki połysk i stabilność koloru.

- Nie zawiera etoksylanu alkilofenolu.

 

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: płyn o niskiej lepkości   

Sucha pozostałość: 49 – 51% (1 g, 30 min w 150°C)

Skala pH: 7,0 – 9,5 (w 20 °C)

Lepkość: 2500 -  10000 cps (B. Field, 6 / 20 w 20 °C )

 Tg / *MFFT: 22°C / 22 °C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: w warunkach niezamarzających i nie w wysokiej temperaturze.

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

 

Zastosowanie

 

Wykorzystanie KEMILINE CE 828 w składzie farby zależy od ilości pigmentu i wypełniacza. Zalecana dawka wynosi ok. 10-15% na wnętrz i ok. 20-30% do  zewnątrz . Temperatura formowania filmu może być skorygowana przez dodanie środków koalescencyjnych.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl