logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Dispersant A

Dyspersant  do systemów wodnych.

Zastosowanie:

Do produkcji farb dyspersyjnych

Charakterystyka:

Dyspersyjne farby są zwykle wykonywane z wypełniaczami. Te wypełniacze w systemach opartych na wodzie muszą być łatwo osiągalne ze zwykłymi mieszankami, bez tworzenia aglomeratów lub wzrastania  lepkości.

DISPERSANT A został opracowany specjalnie w celu rozwiązania tych problemów. Zapewnia on całkowitą rozpraszanie wypełniaczy i pigmentów nieorganicznych przy wysokiej zawartości części stałych i w systemach o wysokim P.V.C.

Chemiczne właściwości:

Poliakrylan amonu.

Typowe właściwości:

Wygląd zewnętrzny: Roztwór wodny

Kolor: Żółty

Zawartość stałej  substancji (%): 44±2

Lepkość: 1000 cps (Brookfield, Rv ,w 20°C, 50 rpm )

Opakowanie: 60 – 130 kg beczek PE

Przechowywanie: Produkt przechowywać  w ciągu 1 roku w odpowiednich warunkach.      

Bezpieczeństwo: bez szczególnych środków ostrożności.

 

Zastosowanie:

DISPERSANT A musi być obecny podczas dyspergowania pigmentu i rozcieńczalnika i przed zmieszaniem tych produktów. Ilość dodawania  ustalona na podstawie wykresu lepkości dyspersji w wodzie, w stosunku do ilości dodanego dyspergatora. Ilość dodania ustalona na podstawie wykresu lepkości dyspersji w wodzie, w stosunku do ilości dodanego dyspergatora. Wymagana ilość waha się od 0,5 % do 1,5 % substancji czynnych w zależności od całkowitej masy pigmentów i wypełniaczy.

Zalecamy zdyspergować pigmenty i wypełniacze w zakresie pH od 7,5 do 9,5.

Poza  farbami dyspersyjnymi, główne zastosowania DISPERSANT A występują w klejach i w produkcji  pasty do tapet.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl