Без имени-1.png

Polska

elektroniczny katalog produktów 2020

farby dekoracyjne i powłoki

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Sucha pozostałość

Lepkość (Cps)

Skała pH

Tg (°C)

MTTF (°C)

Zastosowanie

S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC        AC            AC VA/VEOVA VA/VEOVA VA/VEOVA AC          AC        S/AC      AC       VA/AC

50 50 50 50 50 50 30 50 50 50 55 50 50 45 60 50 50 54

7,0 - 9,0 7,0 - 9,5 4,0 - 7,0 7,0 - 9,0 7,5 – 9,0 7,0 – 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 7,0 - 9,0 7,0 - 9,5 3,0 - 6,0 2,0 - 6,0 4,0 - 6,0 7,0 - 8,0 7,0 - 9,5 7,0 – 9,0 6,0 - 9,0   3,0 - 7,0

5000-16000 2500-10000 Max. 1000    Max. 5000 4000-10000 Max. 3000 Max.100    5000-15000 1000-5000 Max.300    2000-6000 3000-8000 2000-15000 Max.800 Max.7000 5000-16000 Max.600           Max.10000    

23 22 26 5 20 11  8  6 20 22 25 7    3 30 8 23 10   17

20 22 22 3 20 11  2    0 13 19 11  7    3 24 3 20 9   10

Spoiwo uniwersalne do powłok zewnętrznych, wewnętrznych i silikonowych.                    Spoiwo do farb emulsyjnych, wewnętrznych, zewnętrznych, gruntów.                                  Spoiwo o niskiej lepkości do farb i powłok elewacyjnych, zewnętrznych.                            Spoiwo do produkcji dekoracyjno – ochronnych powłok, o niskiej VOC.                            Spoiwo do wewnętrznych i zewnętrznych powłok. Farby i tynki silikatowe.                        Spoiwo do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok, tynków.                                  Spoiwo do produkcji powłok głębokiej penetracji, impregnacji drewna.                              Powłoki elastyczne, emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrznegrunty, szpachle.                      Wysokiej jakości wewnętrzne, zewnętrzne powłoki, tynki akrylowe i silikonowe.              Wysokiej jakości wewnętrzne, zewnętrzne powłoki, tynki akrylowe.                                      Farby emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrzne, grunty.                                                                  Farby emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrzne, grunty, szpachle.                                                Farby emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrzne, grunty, szpachle.                                                Spoiwo akrylowe do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok.                                  Spoiwo akrylowe do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok.                            Modyfikowane silanem spoiwo do wewnętrznych i zewnętrznych powłok.                        Spoiwo akrylowe do  produkcji powłok wysokiej jakości.                                                  Dyspersja octan winylu do szpachlówek. 

S/AC: Styrenowo-akrylowa                                                    AC: Akrylowa                                                                            PVA:  Polioctanu winylu                                                          VA/AC: kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami        VA/VEOVA: Kopolimer wersatat winylu                                Lepkość: Brookfield, MPa s (cps)                                            Tg (°C): Temperatura zeszklenia                                            MTTF (°C): Minimalna temperatura tworzenia filmu

powłoki do drewna i produkcja tynków mozaikowych

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Sucha pozostałość

Skała pH

Lepkość (Cps)

Zastosowanie

Tg (°C)

MTTF (°C)

AC AC AC AC S/AC S/AC

50 50 45 45 30 42

7,0 - 9,0 7,0 - 9,5 7,0 - 8,0 7,0 - 9,0 6,0 - 9,0 7,0 - 8,0

1000-5000 Max.300 Max.800 Max.700 Max.100 Max.2100

20 22 30 20 8 27

13 19 24 11 2 26

Farby do drewna, tynki mozaikowe.                      Farby do drewna, tynki mozaikowe.                      Farby i lakiery do drewna, tynki mozaikowe. Kolorowe lakiery do drewna, bejcowanie drewna.  Do impregnacji i obróbki drewna.                        Lakiery i emalie.

chemia budowlana i powłoki specjalne

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Sucha pozostałość

Skała pH

Lepkość (Cps)

Tg (°C)

MTTF (°C)

Zastosowanie

S/AC S/AC S/AC AC S/AC AC S/AC S/AC S/AC

30 50 59 55 50 50 42 60 57

6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,5 - 9,0 2,0 - 6,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 7,0-8,0 3,0 - 6,0 6,5-9,0

Max.100    5000-15000 300-1000    Max. 1000 5000-15000 Max.600      Max. 2100  Max. 600    Max. 1000

8    6 -10 -21 -5 10 27 -46 -10

2 0 -1 -1 -1 9 26 -10 -1

Grunty, impregnacja.                                                                                    Farby gruntujące, beton kontakt. Hydroizolacja, kleje,  mastyki.                      Powłoki hydroizolacyjne, modyfikacja mieszanek cementowych.    Elastyczne pokrycie dachowe, uszczelniacze.                                        Powłoki hydroizolacyjne, kleje.                                                                        Do produktów na bazie cementu oraz modyfikacji betonu.                    Grunty, farby , emalie antykorozyjne, lakiery do drewna.                            Kleje stałej lepkośći na podłoża.                                                              Powłoki hydroizolacyjne, modyfikacja mieszanek cementowych.

S/AC: Styrenowo-akrylowa                                                    AC: Akrylowa                                                                            PVA:  Polioctanu winylu                                                          VA/AC: kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami        VA/VEOVA: Kopolimer wersatat winylu                                Lepkość: Brookfield, MPa s (cps)                                            Tg (°C): Temperatura zeszklenia                                            MTTF (°C): Minimalna temperatura tworzenia filmu

dodatki do suchych zapraw

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Lepkość (Cps)

Zastosowanie

HPMC          Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC HPMC

Modyfikowana HPMC

Modyfikowana HPMC

Modyfikowana HPMC

63 000 – 77 000 (2 % roztwór) 54 000 – 66 000 (2 % roztwór ) 15000 – 25000 (2 % roztwór) 40 000 - 50 000 (2 % roztwór) 40 000 - 50 000 (2 % roztwór) 300 – 600 (2 % roztwór)

45 000 - 55 000 (2 % roztwór)

54 000 - 66 000 (2 % roztwór)

20 000 - 30 000 (2 % roztwór)

Nie modyfikowany eter celulozy do klejów do plytek.                                          Specjalne kleje na bazie cementu.                                                                                Do tynków cementowych i systemów ociepleń.                                                Uniwersalny typ celulozy do zapraw na bazie cementu.                                              Do system gipsowych.                                                                                                      Do wylewek samopoziomujących.

Tynk na bazie gipsu, gips tynkarski maszynowy

Tynk na bazie gipsu, gips tynkarski maszynowy

Tynki gipsowe ręczne 

modyfikatory reologii

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Lepkość (Cps)

Zastosowanie

Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC 

45 000 – 55 000 (2 % roztwór) 60 000 – 70 000 (2 % roztwór) 

Dobra stabilność w puszce. Opóźniona rozpuszczalność.                                                Łatwiejsze mieszanie. Skuteczność procesu zagęszczania. 

dodatki funkcjonalne

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Sucha pozostałość

Skała pH

Lepkość (Cps)

Opis produktu

AC                                  PA                                Olej silikonowy            Olej mineralny          Emulsja woskowa Mieszanina soli  CMIT/MIT 

28    44    NA  NA    60    NA      NA  

2,0 – 4,0 6,0 – 9,0 NA      NA      8,0-10,0 8,5-9,5  2,0 - 5,0

15-45 Max.1000 1000-2000 1200-3500 NA    Max.120    NA 

Akrylowy zagęszczacz.                                                                                                    Środek dyspergujący.                                                                                                      Odpieniacz silikonowy.                                                                                                    Odpieniacz do farb i tynków.                                                                                            Hydrofobowa emulsja do farb akrylowych, tynków i lakierów.                                      Rozjaśniacz optyczny do niedrogich farb i powłok.                                                      Środek konserwujący z donorem formaldehydu. 

pasty pigmentowe

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Substancja aktywna

Skała pH

Opis produktu

Tytan R-251              Pigmatint                Pigmarama AD

Biel tytanowa rutilowa    Pasty pigmentowe          Pasty pigmentowe

min. 93 30-65 22-65

6,0 – 9,0  7,5 – 10,0 7,5 – 10,0

Biały pigment do produkcji farb emulsyjnych i powłok organicznych.                                            Seria past pigmentowych do przemysłowego barwienia farb i powłok.                                      Seria past pigmentowych do barwienia farb i powłok.

proszki polimerowe

Nazwa produktu

Substancja aktywna

MFFT (°C)

Opis produktu

V/AE  V/AE  V/AE  V/AE 

4  1  0  4

Doskonały wybór do produkcji ekonomicznych klejów klasy C1  Prozhek polimerowy do systemów ociepleń                       

Elastyczny prozhek polimerowy do membran wodoodpornych  Prozhek polimerowy do mas samopoziomujących

Без имени-1.png

telefon: +48 (22) 219 86 99 

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl