top of page
logo.png

elektroniczny katalog produktów 2023

farby dekoracyjne i powłoki

Budowa chemiczna

Nazwa produktu

Sucha pozostałość

Lepkość (Cps)

Skała pH

Tg (°C)

MTTF (°C)

Zastosowanie

S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC    S/AC        AC            AC VA/VEOVA VA/VEOVA VA/VEOVA AC          AC        S/AC     

AC       VA/AC

AC

AC

S/AC 

AC

PVA 

S/AC 

S/AC 

S/AC 

S/AC 

S/AC 

S/AC 

S/AC

AC 

50 50 50 50 50 50 30 50 50 50 55 50 50 45 60 50 50 54

51

51

51

51

55

51

58

54

51

43

43

61

66

7,0 - 9,0 7,0 - 9,5 4,0 - 7,0 7,0 - 9,0 7,5 – 9,0 7,0 – 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 7,0 - 9,0 7,0 - 9,5 3,0 - 6,0 2,0 - 6,0 4,0 - 6,0 7,0 - 8,0 7,0 - 9,5 7,0 – 9,0 6,0 - 9,0   3,0 - 7,0

7,0 – 9,0

7,0 – 9,0

7,0 – 9,0

7,0 – 9,0

6,0 – 9,0

7,0 – 9,0

6,0 – 9,0

6,0 – 9,0

4,0 – 7,0

7,0 – 8,0

7,0 – 8,0

3,0 – 6,0

3,0 – 6,0

5000-16000 2500-10000 Max. 1000    Max. 5000 4000-10000 Max. 3000 Max.100    5000-15000 1000-5000 Max.300    2000-6000 3000-8000 2000-15000 Max.800 Max.7000 5000-16000 Max.600           Max.10000

5000

5000

5000

5000

20000-50000

1000

150-1200

400-3000

500

2100

2100

5000

500    

23 22 26 5 20 11  8  6 20 22 25 7    3 30 8 23 10 17

5

5

10

-20

-20

16

25

-8

-26

-36

45

75

-46

-46

20 22 22 3 20 11  2    0 13 19 11  7    3 24 3 20 9   10

1

7

0

0

0

20

-1

0

-1

45

70

-10

-10

Do powłok zewnętrznych, wewnętrznych i silikonowych.                                                    Spoiwo do farb emulsyjnych, wewnętrznych, zewnętrznych, gruntów.                                  Spoiwo o niskiej lepkości do farb i powłok elewacyjnych, zewnętrznych.                            Spoiwo do produkcji dekoracyjno – ochronnych powłok, o niskiej VOC.                            Spoiwo do wewnętrznych i zewnętrznych powłok. Farby i tynki silikatowe.                        Spoiwo do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok, tynków.                                  Spoiwo do produkcji powłok głębokiej penetracji, impregnacji drewna.                              Powłoki elastyczne, emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrznegrunty, szpachle.                      Wysokiej jakości wewnętrzne, zewnętrzne powłoki, tynki akrylowe i silikonowe.              Wysokiej jakości wewnętrzne, zewnętrzne powłoki, tynki akrylowe.                                      Farby emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrzne, grunty.                                                                  Farby emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrzne, grunty, szpachle.                                                Farby emulsyjne, wewnętrzne, zewnętrzne, grunty, szpachle.                                                Spoiwo akrylowe do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok.                                  Spoiwo akrylowe do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok.                            Modyfikowane silanem spoiwo do wewnętrznych i zewnętrznych powłok.                        Spoiwo akrylowe do  produkcji powłok wysokiej jakości.                                                  Dyspersja octan winylu do szpachlówek. 

Uniwersalne spoiwo akrylowe

Uniwersalne spoiwo akrylowe do systemów zewnętrznych

Uniwersalne spoiwo akrylowe do elastycznych, wodoodpornych zapraw

Uniwersalne spoiwo akrylowe do systemów zewnętrznych

Średnio twarde spoiwo z polioctanu winylu

Wielofunkcyjne spoiwo styrenowo-akrylowe bez APEO

Uniwersalne, wielofunkcyjne spoiwo

Dyspersja styrenowo-akrylowa do stosowania w zaprawach cementowych

Dyspersja styrenowo-akrylowa do stosowania w zaprawach cementowych

Spoiwo do powłok drewnianych i metalowych

Spoiwo do powłok drewnianych i metalowych

Dyspersja do produkcji samoprzylepnych powłok, klejów i wszystkich rodzajów taśm

Dyspersja do produkcji samoprzylepnych powłok, klejów i wszystkich rodzajów taśm.

powłoki do drewna i produkcja tynków mozaikowych

Budowa chemiczna

Nazwa produktu

Sucha pozostałość

Skała pH

AC AC AC AC S/AC S/AC

50 50 45 45 30 42

7,0 - 9,0 7,0 - 9,5 7,0 - 8,0 7,0 - 9,0 6,0 - 9,0 7,0 - 8,0

Lepkość (Cps)

Zastosowanie

Tg (°C)

MTTF (°C)

1000-5000 Max.300 Max.800 Max.700 Max.100 Max.2100

20 22 30 20 8 27

13 19 24 11 2 26

Farby do drewna, tynki mozaikowe.                      Farby do drewna, tynki mozaikowe.                      Farby i lakiery do drewna, tynki mozaikowe. Kolorowe lakiery do drewna, bejcowanie drewna.  Do impregnacji i obróbki drewna.                        Lakiery i emalie.

chemia budowlana i powłoki specjalne

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Sucha pozostałość

Skała pH

Lepkość (Cps)

Tg (°C)

MTTF (°C)

Zastosowanie

S/AC S/AC S/AC AC S/AC AC S/AC S/AC S/AC

30 50 59 55 50 50 42 60 57

6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,5 - 9,0 2,0 - 6,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 7,0-8,0 3,0 - 6,0 6,5-9,0

Max.100    5000-15000 300-1000    Max. 1000 5000-15000 Max.600      Max. 2100  Max. 600    Max. 1000

8    6 -10 -21 -5 10 27 -46 -10

2  0 -1 -1 -1 9 26 -10 -1

Grunty, impregnacja.                                                                                   

Farby gruntujące, beton kontakt. Hydroizolacja, kleje,  mastyki.                      Powłoki hydroizolacyjne, modyfikacja mieszanek cementowych.       

Elastyczne pokrycie dachowe, uszczelniacze.                                       

Powłoki hydroizolacyjne, kleje.                                                                       

Do produktów na bazie cementu oraz modyfikacji betonu.                   

Grunty, farby , emalie antykorozyjne, lakiery do drewna.                           

Kleje stałej lepkośći na podłoża.                                                             

Powłoki hydroizolacyjne, modyfikacja mieszanek cementowych.

etery celulozy

do suchych zapraw

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Lepkość (Cps)

Zastosowanie

HPMC          Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC Modyfikowana HPMC

Modyfikowana HPMC

Modyfikowana HPMC

Modyfikowana HPMC HPMC

15 000 – 25 000 (2 % roztwór) 20 000 – 30 000 (2 % roztwór ) 30 000 – 40 000 (2 % roztwór) 65 000 – 75 000 (2 % roztwór) 20 000 - 25 000 (2 % roztwór) 40 000 – 50 000 (2 % roztwór)

6 000 – 9 000 (2 % roztwór)

60 000 – 70 000 (2 % roztwór)

20 000 – 30 000 (2 % roztwór)  65 000 – 75 000 (2 % roztwór) 

Do produktów na bazie cementu, do standardowych klejów                                Kleje na bazie cementu C1                                                                                            Do klejów na bazie cementu klasy C1                                                          Uniwersalny typ celulozy do zapraw na bazie cementu.                                          Do standardowych klejów klasy C1                                                                              Do klejów na bazie cementu klasy i systemów ocieplania ścian

Tynki na bazie cementu

Tynk na bazie gipsu, gips tynkarski maszynowy

Do standardowych klejów klasy C1 

Do klejów ya tynkow bazie cementu klasy

modyfikatory reologii

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Lepkość (Cps)

Zastosowanie

Modyfikowana HEC Modyfikowana HEC 

1 500 – 2 500 (5 % roztwór)      3500 – 5 000 (5 % roztwór) 

Dobra stabilność w puszce. Opóźniona rozpuszczalność.                                                Łatwiejsze mieszanie. Skuteczność procesu zagęszczania. 

dodatki funkcjonalne

Budowa chemiczna

Nazwa produktu

Sucha pozostałość

Skała pH

Lepkość (Cps)

Opis produktu

AC                                  PA                                Olej silikonowy            Olej mineralny          Emulsja woskowa Mieszanina soli  CMIT/MIT 

Produkt biobójczy

Produkt biobójczy

Produkt biobójczy

Produkt biobójczy

Produkt biobójczy

Środek dyspergujący

Rozjaśniacz optyczny

28    44    NA  NA    60    NA      NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA  

2,0 – 4,0 6,0 – 9,0 NA      NA      8,0– 10,0 8,5 – 9,5  2,0 – 5,0

NA 

4,0 – 6,0

8,0 – 9,0

6,0 – 8,0

7,0 – 8,0

6,5 – 8,5

9,0 – 10,0

15-45 Max.1000 1000-2000 1200-3500 NA    Max.120    NA 

Akrylowy zagęszczacz.                                                                                                    Środek dyspergujący.                                                                                                      Odpieniacz silikonowy.                                                                                                    Odpieniacz do farb i tynków.                                                                                            Hydrofobowa emulsja do farb akrylowych i tynków                                      Rozjaśniacz optyczny do niedrogich farb i powłok.                                                      Środek konserwujący z donorem formaldehydu. 

Wytworzony z substancji aktywnych IPBC i BIT

Dodatek biobójczyj o szerokim spektrum działania

Biocyd o szerokim spektrum działania

Mikrokapsułkowany środek biobójczy

Środek biobojczy do zwalczania mikroorganizmów

Środek dyspergujący na bazie poliakrylanu

Zwiększa efekt wybielania 

pasty pigmentowe

Nazwa produktu

Budowa chemiczna

Substancja aktywna

Skała pH

Opis produktu

Tytan R-251              Pigmatint                Pigmarama AD

Biel tytanowa rutilowa    Pasty pigmentowe          Pasty pigmentowe

min. 93 30-65 22-65

6,0 – 9,0  7,5 – 10,0 7,5 – 10,0

Biały pigment do produkcji farb emulsyjnych i powłok organicznych.                                            Seria past pigmentowych do przemysłowego barwienia farb i powłok.                                      Seria past pigmentowych do barwienia farb i powłok.

proszki polimerowe

Nazwa produktu

Substancja aktywna

MFFT (°C)

Opis produktu

Apexil 90                Apexil 590 

V/AE  V/AE   

8  5  

Doskonały wybór do produkcji ekonomicznych klejów klasy C1      Doskonały wybór do produkcji klejów klasy C1 i C2

S/AC: Styrenowo-akrylowa                                                    AC: Akrylowa                                                                            PVA:  Polioctanu winylu                                                          VA/AC: kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami        VA/VEOVA: Kopolimer wersatat winylu                                Lepkość: Brookfield, MPa s (cps)                                            Tg (°C): Temperatura zeszklenia                                            MTTF (°C): Minimalna temperatura tworzenia filmu

logo.png

telefon: +48 (22) 219 86 99 

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page