logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

R-251 

R-251 przeznaczona do farb, tworzyw sztucznych, zawiera właściwości odcienia niebieskiego, stanowi doskonałe spoiwo do wewnętrznych i zewnętrznych farb, zawiera wysoki połysk.

Zastosowanie

Znajduje zastosowanie w produkcji farb, tworzyw sztucznych oraz jako surowiec do produkcji farby drukarskiej.

 

Opakowanie

25  kg s w papier-plastik.

Przechowywanie

Należy przechowywać w worku  zabezpieczonym  przed wilgocią.

 

Transport

Załadować należy  powoli i unikać wilgotnośсi oraz wysokiej temperatury.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl