logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Pan Key G 8352

Opis produktu:
Struktura chemiczna: zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza


Wygląd : biały proszek
Opóźnione objawy rozpuszczalności: tak

Specyfikacja produktu:
Lepkość: 30,000 – 40,000 мПа
(20+-0,2) ℃ 2% w roztworze, Brookfield RV, wrzeciono №7, 20 obrotów )
Wilgotność: 8,0%
Rozmiar cząstek: około  90% przez sito 80 mesh

Zastosowanie i właściwości:
Głównym obszarem zastosowania są tynki gipsowe – poprzez  maszynowe \ ręczne nakładanie.
- Dobra wydajność produktu
- Dobra przyczepność na mokrych nawierzchniach
- Doskonała zwilżalność
- Dobra retencja wody
- Uniwersalność

Opakowanie i przechowywanie:


PAN-KEY jest dostarczany w wielowarstwowych workach papierowych z pośrednią warstwą polietylenu 25 kg.

Termin przydatności wynosi ponad 1 rok. Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego. 


Niniejsza specyfikacja produktu jest oparta na naszym obecnym stanie wiedzy i ogólnych uwag na temat naszych produktów lub ich przydatności do konkretnego zastosowania. Polecamy sprawdzenie przydatności naszego produktu poprzez samodzielne wykonanie testów.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl