logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Pan Key G 8601

 

Opis produktu
Skład chemiczny: modyfikowana hydroksypropylometyloceluloza


Wygląd: biały lub prawie biały proszek
Opóźniona rozpuszczalność: nie

 

Specyfikacja produktu:
Lepkość: 54,000-66,000 mPa.s (20±0.2)°C w stanie mokrym, , w roztworze 2 % , Brookfield RV, spindle7#, 20 rpm)

Zawartość wilgoci: ≤8%
Rozmiar cząstek: powyżej 90% 
przez sito 80 mesh


Zastosowanie i właściwości:
Tynk na bazie gipsu, gips tynkarski maszynowy
Wysoka odporność na spływanie
Dobra konsystencja
Bardzo dobra zdolność do zatrzymywania wody
Zmniejszone wydzielanie grudek

Opakowanie i przechowywanie:

PAN KEY jest dostarczany w wielowarstwowych workach papierowych z pośrednią warstwą polietylenu 25 kg.

Termin przydatności wynosi ponad 1 rok. Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego. 


Niniejsza specyfikacja produktu jest oparta na naszym obecnym stanie wiedzy i ogólnych uwag na temat naszych produktów lub ich przydatności do konkretnego zastosowania. Polecamy sprawdzenie przydatności naszego produktu poprzez samodzielne wykonanie testów.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl