logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Pan Key G 8250

Opis produktu:
Struktura chemiczna: modyfikowana hydroksypropylometyloceluloza


Wygląd : biały proszek
Opóźniona rozpuszczalność: nie
Specyfikacja produktu:
Lepkość: 20,000-30,000 mPa.s (20+-0,2) ℃ 2% w roztworze, Brookfield RV, spindle 6#, 20 obrotów )
Wilgotność: ≤8%
Rozmiar cząstek: około 90% przez sito 80 mesh


Zastosowanie i właściwości:


Głównym obszarem zastosowania są tynki gipsowe ręczne 
Dobra odporność na spływanie
Łatwa obrabialność
Dobra wydajność produktu
Bardzo dobra zdolność do zatrzymywania wody
Zmniejszone wydzielanie grudek
Uniwersalność

Opakowanie i przechowywanie:


PAN KEY jest dostarczany w wielowarstwowych workach papierowych z pośrednią warstwą polietylenu 25 kg.


PAN KEY zawiera długotrwały okres przechowywania (>1 rok) w stanie suchym, normalnym i bezpośredniego światła słonecznego.


Niniejsza specyfikacja produktu jest oparta na naszym obecnym stanie wiedzy i ogólnych uwag na temat naszych produktów lub ich przydatności do konkretnego zastosowania. Polecamy sprawdzenie przydatności naszego produktu poprzez samodzielne wykonanie testów.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl