logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Pan Key G 2203


Struktura chemiczna : zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza

Wygląd : biały lub prawie biały proszek
Opóźnione objawy rozpuszczalności: nie


Specyfikacja produktu


Lepkość: 15,000-25,000mPa.s
((20±0.2)℃, na mokrej powierzchni, 2%, rozczyn Brookfield RV, wrzeciono 6#, 20 rpm)
Wilgotność: ≤ 8,0%
Rozmiar cząstek : powyżej 90% przez sito 80 mesh


Zastosowanie i właściwości

– Tynk cementowy ręcznego i maszynowego nakładania oraz systemy izolacyjne

– Zapewnia gładkość roztworu

– Dobra stabilizacja napowietrzenia

– Zmniejszone pękanie

– Wysoka retencja wody

Opakowanie i przechowywanie:

PAN KEY jest dostarczany w wielowarstwowych workach papierowych z pośrednią warstwą polietylenu 25 kg.

Termin przydatności wynosi ponad 1 rok. Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego. 


Niniejsza specyfikacja produktu jest oparta na naszym obecnym stanie wiedzy i ogólnych uwag na temat naszych produktów lub ich przydatności do konkretnego zastosowania. Polecamy sprawdzenie przydatności naszego produktu poprzez samodzielne wykonanie testów.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl