logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

Kemiline CE 900

dyspersja styrenowo-akrylowa


Charakterystyka produktu

 

Produkt zalecany jest do stosowania  głownie w farbach bezrozpuszczalnikowych, tynków, do powłok silikonowych i silikatowych o niskiej emisji lotnych związków organicznych (low VOC).

 

Cechy podstawowe

- Nadaje się do zewnętrznych, wewnętrznych, silikatowych i teksturowanych farb ściennych/dachowych.

- Jest wygodnym do stosowania jako podkład i powłoka nawierzchniowa.

- Zawiera bardzo dobrą kompatybilność z pigmentami i barwnikami.

- Doskonała odporność na ścieranie.

- Zawiera dobrą odporność na alkalia i niskie zużycie wody.

Typowe właściwości

 

Wygląd zewnętrzny: Lepki kremowy płyn.    

Sucha pozostałość: 49 – 51 % (1 g, 30 min w 150°C)

Skala pH: 8,3 – 9,3 (w 20 °C)

Lepkość: Max 1000 cps (B. Field, 2 / 60 w 20 °C ) 

Tg / *MFFT: 5°C / ~1°C

Opakowanie: 120 kg beczek PE / 1000 kg kontenerów IBC

Termin przydatności do spożycia: 12 miesięcy w 5 - 35 °C

Mrozoodporność: Żadne specjalne środki ostrożności nie są koniecznie

Bezpieczeństwo: w warunkach niezamarzających i nie  w wysokiej  temperaturze.        
 

Zastosowanie

Zalecana dawka KEMILINE CE 900 w recepturze do farb wewnętrznych wynosi około 10% - 16%, a na zewnątrz około 20% - 30%. Ze względu na niską temperaturę zeszklenia i tworzenia filmu, powłoka tworzy film bez użycia koalescencji lub rozpuszczalnika.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl