logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

KD 6033N

Struktura chemiczna: polimerowy proszek redyspergowalny

KD 6033N pólelastyczny polimerowy proszek redyspergowalny na bazie etylenu i octanu winilu, cechujęcy się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i przyczepnością do powieszchni nieorganicznych.
Ponownie dysperguje się w wodzie i reaguje z produktem hydratacji cementu/gipsu i wypełniaczem, tworzy konpozytową membranę o dobrych właściwościach mechanicznych.

 

Cechy podstawowe

- KD 6033N poprawia przyczepność, wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie i urabialność mieszanek modyfikowanych, takich jak kleje do płytek, zaprawy do systemów ociepleń oraz zaprawy naprawcze. Dlatego jest kompatybilny z dodatkami do zapraw używanymi do uzyskania specjalnych właściwości przetwórczych.
- KD 6033N zawiera drobny mineralny wypełniacz zapobiegający blokowaniu się. Nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikatorów i substancje powodujące tworzenie filmu.

Typowe właściwości

Wygląd zewnętrzny: Lekko sypiący biały proszek
Wielkość cząstek: D50 um: App. 70-100
Gęstość nasypowa: 400-600 g/l
Sucha pozostałość (%): 98 min
Zawartość poiołu (%): 8-12
Skala pH: 5,0 – 8,0
Lepkość 50% roztworu wodnego w 25 °C (PaS) MFFT (°C): 0.5 – 2.0

MFFT (°C): 1
Opakowanie: 25 kg worki papierowe z wkładką polietylenową/ Jumbo Bags (500 kg)
Termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu
Mrozoodporność: Przechowywać w warunkach niezamarzających
Bezpieczeństwo: Bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie

- Kleje do płytek
- Fugi do płytek
- Zaprawa naprawcza

Składowanie

Zaleca się składowanie proszku polimerowego w suchym i chłodnym pomieszczeniu, oraz zużycie go w terminie sześciu miesięcy.
Wysoka temperatura przechowywania oraz wilgotność mogą zwiększać tendencję do zbrylania.
Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania, w przeciwnym razie należy ponownie zamknąć worek, aby zapobiec absorbowaniu wilgoci. Polimerowy proszek redyspergowalny dostarczany w workach papierowych nie należy układać w stosy. Długotrwałe ciśnienie może powodować zbrylanie. Należy również unikać przechowywania pod ciśnieniem.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl