logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

KD 6002N

Struktura chemiczna: polimerowy proszek redyspergowalny

KD 6002N to suszony rozpyłowo kopolimer etylenu i octanu winylu, zabezpieczony koloidem alkoholu poliwinylowego.
Doskonały wybór do produkcji ekonomicznych klejów klasy C1, cechujących się szczególnie dobrą ogólną wydajnością na rozciąganie i przyczepnością.

 

Cechy podstawowe

- Doskonała przyczepność (adhezja) na różnych podłożach
- Podwyższona elastyczność np. lepsza elongacja oraz wyrównywanie pęknięć - Urabialność np. łatwa i równomierna aplikacja, wydłużony czas otwarty

- Odporność na wodę oraz dobra retencja

- Wytrzymałość np. zapewnienie trwałości koloru

Typowe właściwości

Wygląd zewnętrzny: Lekko sypiący biały proszek
Wielkość cząstek: D50 um: App. 70-100
Gęstość nasypowa: 400-600 g/l
Sucha pozostałość (%): 98 min
Zawartość poiołu (%): 10-14
Skala pH: 5,0 – 8,0

MFFT (°C): 4
Lepkość 50% roztworu wodnego w 25 °C (PaS) MFFT (°C): 0.5 – 2.0
Opakowanie: 25 kg worki papierowe z wkładką polietylenową/ Jumbo Bags (500 kg)
Termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu
Mrozoodporność: Przechowywać w warunkach niezamarzających
Bezpieczeństwo: Bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie

- Kleje do płytek
- Fugi do płytek
- Zaprawa naprawcza

Składowanie

Zaleca się składowanie proszku polimerowego w suchym i chłodnym pomieszczeniu, oraz zużycie go w terminie sześciu miesięcy.
Wysoka temperatura przechowywania oraz wilgotność mogą zwiększać tendencję do zbrylania.
Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania, w przeciwnym razie należy ponownie zamknąć worek, aby zapobiec absorbowaniu wilgoci. Polimerowy proszek redyspergowalny dostarczany w workach papierowych nie należy układać w stosy. Długotrwałe ciśnienie może powodować zbrylanie. Należy również unikać przechowywania pod ciśnieniem.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl