top of page
_edited.png

Emcell L10
 
Emcell L10 to niejonowy, rozpuszczalny w wodzie eter celulozy, przeznaczony jako zatrzymujący wodę i polepszający konsystencję dodatek do zapraw na bazie cementu.

Emcell L10 zawiera podgrupy metylowe, etylowe i hydroksyetylowe, które zapewniają wyjątkową równowagę pomiędzy urabialnością a wytrzymałością.
 
Parametry

Wygląd Biały, sypki proszek
Lepkość 6.000 ~ 9.000 MPa.s
Poziom PH 5.5 ~ 8.0% (w roztworze 2%)
Wilgotność Max. 5%
Zawartość popiołu Max. 6%
 
Zastosowanie
Emcell L10 jest stosowany w klejach i zaprawach do fugowania w celu poprawy urabialności, konsystencji, retencji wody i przyczepności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page