top of page
_edited.png

Emcell G27

 

Emcell G27 to hydroksypropylometyloceluloza (HPMC).

Emcell G27 – specjalny typ do produktów gipsowych. Wykorzystuje się do produkcji tynków gipsowych oraz tynków maszynowych.

Charakteryzuje się:

  • Doskonałym czasem otwartym pracy,

  • Dobrą retencją wody,

  • Dobrą odpornością na poślizg,

  • Dobrą podatnością na obróbkę.

 

Parametry

Wygląd Biały lub lekko żółty sypki proszek

Lepkość 35.000 - 43.000 MPa.s

Poziom PH 6.0 ~ 8.0% (w roztworze 2%)

Wilgotność Max. 5%

Rozmiar cząsteczek <177 μm: min. 95%

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie

Uwaga: Pomiar lepkości dokonany z zastosowaniem wiskozymetru Brookfielda, (2% roztwór).

 

Rozmiar cząsteczek gwarantuje szybkie i łatwe rozpuszczanie, kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi spoiwami organicznymi lub mineralnymi.

Emcell G27 nie należy rozpuszczać bezpośrednio w wodzie. Należy przygotować komponenty proszkowe i suchą mieszankę zaprawy a następnie dodać wodę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page