top of page
_edited.png

Emcell 801
 
Emcell 801 to zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)

Emcell 801 został opracowany do stosowania w produktach na bazie cementu, w szczególności do klejów na bazie cementu klasy C1.
 
Parametry

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie
Lepkość 65.000 - 75.000 MPa.s
Poziom PH 6.5 ~ 7.5% (w roztworze 2%)
Wilgotność Max. 8%
Rozmiar cząsteczek <177 μm: min. 95%

Uwaga: Pomiar lepkości dokonany z zastosowaniem wiskozymetru Brookfielda - 20 ℃, 2,55 /s (2% roztwór)
 
Charakteryzuje się dobrą podatnością na obróbkę.
• Doskonały czas otwarty pracy
• Dobra retencja wody
• Dobra odporność na poślizg.
 
Emcell 801 można stosować ze wszystkimi tradycyjnymi spoiwami organicznymi lub mineralnymi. Nie zaleca się dodawać go bezpośrednio do wody. Najpierw należy przygotować sproszkowane składniki (suchą mieszankę zaprawy), następnie dodać wodę.

 

 

 

 

 

 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page