top of page
_edited.png

Emcell 471

 

Emcell 471 to hydroksyetylometyloceluloza (HEMC)

Emcell 471 został opracowany do produktów na bazie cementu, takich jak kleje cementowe, zwłaszcza do klejów klasy C1 i C2.

 

Parametry

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie

Lepkość Brookfield RV 65.000 - 75.000 mPa.s

Ph 6.0 ~ 7.0 (w roztworze 2%)

Zawartość wilgoci Max. 8%

Rozmiar cząsteczek <177 μm: min. 95%

Uwaga: Lepkość mierzono w wiskozymetrze Brookfielda przy użyciu 2% wodnego roztworu obojętnego. Brookfield 20 C, 2.55/s.

 

  • Doskonały czas otwarty pracy

  • Dobra retencja wody

  • Dobra odporność na poślizg.

 

Produkt charakteryzuje się dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi. Rozmiar cząsteczek gwarantuje szybkie i łatwe rozpuszczanie, kompatybilny ze wszystkimi tradycyjnymi spoiwami organicznymi lub mineralnymi.

Emcell 471 nie powinien być dodawany bezpośrednio do wody. Należy przygotować komponenty proszkowe i suchą mieszankę zaprawy a następnie dodać wodę.

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page