top of page
_edited.png

Emcell 401

Emcell 401 to hydroksyetylometyloceluloza (HEMC)

Emcell 401 został opracowany do materiałów na bazie cementu, w szczególności do klejów na bazie cementu klasy C1 i do systemów ocieplania ścian (ETICS).
Doskonały czas otwarty pracy. Dobra retencja wody. Dobra odporność na poślizg.
Produkt charakteryzuje się dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi. Rozmiar cząsteczek gwarantuje szybkie i łatwe rozpuszczanie, kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi spoiwami organicznymi lub mineralnymi.
 
Parametry

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie
Lepkość Brookfield RV 40.000 - 50.000 mPa.s
Ph 6.0 ~ 7.0 (w roztworze 2%)
Zawartość wilgoci Max. 8%
Rozmiar cząsteczek <177 μm: min. 95%
 
Uwaga: Lepkość mierzono w wiskozymetrze Brookfielda przy użyciu 2% wodnego roztworu obojętnego. Brookfield 20 C, 2.55/s.
 
Emcell 401 nie powinien być dodawany bezpośrednio do wody. Najpierw należy przygotować sproszkowane składniki (suchą mieszankę zaprawy), następnie dodać wodę.

 

 

 

 

 

 


 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page