top of page
_edited.png

Emcell 351
 
Emcell 351 to zmodyfikowana hydroksypropylometyloceluloza (HPMC).

Emcell 351 został opracowany do materiałów na bazie cementu, w szczególności do klejów na bazie cementu klasy C1.

Doskonały czas otwarty pracy. Dobra retencja wody. Dobra odporność na poślizg.
Produkt charakteryzuje się dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi. Rozmiar cząsteczek gwarantuje szybkie i łatwe rozpuszczanie, kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi spoiwami organicznymi lub mineralnymi.

Emcell 351 nie należy rozpuszczać bezpośrednio w wodzie. Należy przygotować komponenty proszkowe i suchą mieszankę zaprawy a następnie dodać wodę.
 
Parametry
Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie
Lepkość 30.000 ~ 40.000 MPa.s
Poziom PH 6.5 ~ 7.5% (w roztworze 2%)
Wilgotność Max. 8%
Rozmiar cząsteczek <177 μm: min. 95%

Uwaga: Pomiar lepkości dokonany z zastosowaniem wiskozymetru Brookfielda - 20 ℃, 2,55 /s (2% roztwór)

 

 

 

 

 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page