top of page
_edited.png

Apexil 590

Struktura chemiczna: polimerowy proszek redyspergowalny

Apexil 590 jest proszkiem redyspergowalnym, który jest wytwarzany przez suszenie emulsji octanu winylu i kopolimeru akrylowego z alkoholem poliwinylowym jako koloid ochronny. Specjalny skład chemiczny polimeru, sprzyja łączeniu polimerów w niskich temperaturach i zapewnia dobrą przyczepność do podłoża cementowego.

Apexil 590 służy do modyfikowania suchych mieszanek budowlanych zawierających spoiwa hydrauliczne.

Dzięki precyzyjnie dobranemu składowi chemicznemu APEXIL 590 polepsza przyczepność.
Ze względu na swoje właściwości produkt ten poprawia elastyczność i wodoodporność zaprawy zawierającej cement, gips oraz wapno.

Typowe właściwości
Wygląd                                                                 Biały proszek
Skład chemiczny                                                 Kopolimer akrylowy                 
Stabilizator (%)                                                    Alkohol poliwinylowy                                              
Wilgoć resztkowa  (%)                                        Maksymalnie 2,0
Gęstość nasypowa (g/l)                                     400 - 600
Zawartość popiołu (%)                                      16 ± 2
Odporność na alkalia                                        Wysoka
Zdyspergowania w wodzie                               1:1
Minimalna temperatura worzenia folii           5 ±1               
 
Opakowanie: 25 kg worki papierowe z wkładką polietylenową/ Jumbo Bags (500 kg)
Termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu
Mrozoodporność: Przechowywać w warunkach niezamarzających
Bezpieczeństwo: Bez szczególnych środków ostrożności.


Zastosowanie
Dzięki mocnym właściwościom adhezyjnym Apexil 590 może być stosowany do produkcji klejów do płytek spełniających wymagania C1 i C2.

Składowanie
Zaleca się składowanie proszku polimerowego w suchym i chłodnym pomieszczeniu, oraz zużycie go w terminie sześciu miesięcy.
Wysoka temperatura przechowywania oraz wilgotność mogą zwiększać tendencję do zbrylania.
Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania, w przeciwnym razie należy ponownie zamknąć worek, aby zapobiec absorbowaniu wilgoci. Polimerowy proszek redyspergowalny dostarczany w workach papierowych nie należy układać w stosy. Długotrwałe ciśnienie może powodować zbrylanie. Należy również unikać przechowywania pod ciśnieniem.

 

---

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl

bottom of page