logo2.png
Polska

Charakterystyka produktu

www.serpa.com.pl 

e-mail: biuro@serpa.com.pl

telefon: +48 (22) 219 86 99

APEXIL 90

Struktura chemiczna: polimerowy proszek redyspergowalny

APEXIL 90 jest proszkiem redyspergowalnym, który jest wytwarzany przez suszenie emulsji octanu winylu i kopolimeru akrylowego z alkoholem poliwinylowym jako koloid ochronny. Specjalny skład chemiczny polimeru, sprzyja łączeniu polimerów w niskich temperaturach i zapewnia dobrą przyczepność do podłoża cementowego.

APEXIL 90 służy do modyfikowania suchych mieszanek budowlanych zawierających spoiwa hydrauliczne.

Dzięki precyzyjnie dobranemu składowi chemicznemu APEXIL 90 polepsza przyczepność.

Ze względu na swoje właściwości produkt ten poprawia elastyczność i wodoodporność zaprawy zawierającej cement, gips oraz wapno.

Typowe właściwości

Wygląd                                                                 Biały proszek

Skład chemiczny                                                 Kopolimer akrylowy                 

Stabilizator (%)                                                    Alkohol poliwinylowy                                              

Wilgoć resztkowa  (%)                                        Maksymalnie 2,0

Gęstość nasypowa (g/l)                                     400 - 600

Zawartość popiołu (%)                                      12 ± 2

Odporność na alkalia                                        Wysoka

Zdyspergowania w wodzie                               1:1

Minimalna temperatura worzenia folii           8 ±1               

 


Opakowanie: 25 kg worki papierowe z wkładką polietylenową/ Jumbo Bags (500 kg)
Termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu
Mrozoodporność: Przechowywać w warunkach niezamarzających
Bezpieczeństwo: Bez szczególnych środków ostrożności.

Zastosowanie

- Kleje do płytek
- Fugi do płytek
- Zaprawa naprawcza

Składowanie

Zaleca się składowanie proszku polimerowego w suchym i chłodnym pomieszczeniu, oraz zużycie go w terminie sześciu miesięcy.
Wysoka temperatura przechowywania oraz wilgotność mogą zwiększać tendencję do zbrylania.
Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania, w przeciwnym razie należy ponownie zamknąć worek, aby zapobiec absorbowaniu wilgoci. Polimerowy proszek redyspergowalny dostarczany w workach papierowych nie należy układać w stosy. Długotrwałe ciśnienie może powodować zbrylanie. Należy również unikać przechowywania pod ciśnieniem.

Serpa Polska sp. z o.o. 

ul. Aleja Jana Pawla II, nr 61, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-031, kraj POLSKA

Numer KRS: 0000754627 REGON: 381652629 NIP: 5272869186 

Zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktów "Informacje o bezpieczeństwie". Korzystanie produktów Serpa nie zaleca się w przypadkach, gdy patent lub inne prawa zostały naruszone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub odwiedzić naszą stronę internetową www.serpa.com.pl